fbpx

Veranderingen voor je portemonnee per 1 juli 2023

Per 1 juli 2023 zijn het minimumloon en daaraan gekoppelde uitkeringen gestegen. De kinderbijslag is daarentegen gedaald. De belasting op brandstof gaat omhoog waardoor tanken duurder wordt. Wat verandert er nog meer?

Inkomen

Twee keer per jaar, op 1 juli en 1 januari wordt het wettelijk minimumloon opnieuw vastgesteld. De nieuwe bruto bedragen voor het minimumloon staan hier. Daaraan gekoppeld is de hoogte van diverse uitkeringen zoals de IOAW en IOAZ, AOW, ANW, Wajong, WW, WIA etc. Die stijgen dus mee. De veranderingen in die bedragen vind je hier.

Kinderbijslag

De kinderbijslag daalt een beetje. De kinderbijslag beweegt mee met de gemiddelde prijsontwikkeling aan de hand van de consumentenprijsindex (cpi). Na flinke stijgingen van de cpi, is er nu sprake van een daling vanwege lagere energieprijzen. Daarom gaat het basisbedrag van de kinderbijslag met ongeveer 3% omlaag. Zie hier de nieuwe bedragen.

Huren

Vanaf 1 juli 2023 mogen verhuurders de prijs van sociale huurwoningen verhogen, in de meeste gevallen met maximaal 3,1 procent. Voor vrijesectorwoningen mag de huur in 2023 méér stijgen, met maximaal 4,1 procent. Lees hier meer over de maximale verhogingen. Huurders met een huurprijs boven de €575 en een laag inkomen krijgen per 1 juli 2023 juist een huurverlaging of kunnen daar om vragen. Lees hier meer.

Brandstof

Vanaf 1 juli 2023 geldt de tijdelijke belastingverlaging op brandstof niet meer. De accijns voor benzine stijgt van 65 naar 79 cent per liter. Hierdoor wordt tanken fors duurder.

Pensioen

Per 1 juli is de nieuwe pensioenwet ingegaan. Daar merk je niet direct iets van. Werkgevers, vakbonden en pensioenuitvoerders gaan de komende periode met elkaar aan het werk om regelingen waar nodig aan te passen aan de nieuwe wet.

Lees hier meer over wijzigingen per 1 juli 2023 zoals het moeten betalen voor plastic wegwerpbekers en bakjes.